Бізнес в сучасному суспільстві. Оптимальний вектор розвитку світової економіки. Соціальна відповідальність бізнесу. Відповідальність перед співробітниками та суспільством.

Експерти та лідери думок

Найближчі події

Переглянути ще Переглянути ще

Соціально-відповідальний бізнес — найкраща стратегія розвитку компанії у 21-му столітті

Ключова мета кожної компанії — це максимальна ефективність виробництва і реалізації продукції. Однак в ході розвитку суспільства комерційні організації беруть на себе все більшу відповідальність в різних сферах. 

 

В умовах обмеженості природних ресурсів, глобалізації, прагнення суспільства до прозорості та підвищення рівня життя, соціально-відповідальний бізнес — це єдино вірний напрямок, в якому може рухатися світова економіка. 

Соціальна відповідальність бізнесу H2 

Соціально відповідальний бізнес — це комерційна організація, яка веде свою діяльність, з урахуванням інтересів суспільства. Керівництво такого бізнесу усвідомлює відповідальність, яку компанія несе за вплив на:

 

  • добробут співробітників;
  • громадську думку;
  • навколишнє середовище і т. д.

 

Соціальна відповідальність бізнесу полягає не в точності виконання всіх норм і законів. Це прояв ініціативи щодо поліпшення умов праці, науково-технічного прогресу, захисту природи та в інших соціальних аспектах. 

 

Дотримання цих умов, всупереч поширеній думці, не перешкоджає підвищенню прибутку і розширенню сфери впливу компанії. Навпаки, в сучасних реаліях, воно забезпечує бізнесу сталий розвиток, на фоні конкурентів, що не використовують даний підхід. 

 

Особливості такого підходу до економічної діяльності можна розділити на 2 ключові категорії. 

Відповідальність перед співробітниками H2 

Внутрішні процеси компанії, її політика і рішення, що приймаються керівництвом безпосередньо впливають на якість життя кожного співробітника. Тому, в рамках концепції соціально-відповідального бізнесу, компанія повинна стежити за наступними факторами. 

Умови праці H3

До цього пункту відносяться всі переваги, які дає співробітнику робота в конкретній компанії. Безпека і комфорт на робочому місці, справедлива грошова винагорода, харчування, відшкодування проїзду та інших робочих витрат, оплата відпустки, абонементи на заняття спортом і т. д. 

Корпоративна етика H3

Психологічна складова грає не менш важливу роль, ніж матеріальна. Атмосфера в колективі, дотримання особистих кордонів, відсутність маніпуляцій з боку керівництва, заходи з тімбілдінгу… Сюди відноситься все, що забезпечує співробітнику психологічний комфорт на робочому місці. 

Стратегія розвитку H3

Мається на увазі розвиток, як компанії в цілому, так і окремих співробітників. Нарівні з нарощуванням виробництва і розширенням сфери впливу компанія повинна створювати можливості для професійного та особистісного зростання співробітників. 

Відповідальність перед суспільством H2 

Нарівні з відповідальністю перед працівниками компанії, у соціально-відповідального бізнесу також є зобов’язання перед суспільством. Вони передбачають соціальну та економічну діяльність, мета якої — не збагачення власників бізнесу, а загальне благо. 

 

До таких видів діяльності відносяться, наприклад, інвестиції в проєкти з захисту навколишнього середовища та корпоративне волонтерство. Подібні дії формують у суспільства позитивну думку про конкретний бізнес і часто навіть більш вигідні з комерційної точки зору, ніж звична реклама. 

 

Також, в епоху глобалізації та Інтернету, соціально відповідальна компанія повинна бути максимально прозорою. Це стосується внутрішніх процесів, фінансової звітності, життя колективу, методів оптимізації бізнесу та інших важливих аспектів. Такі дії також сприяють формуванню позитивної репутації. 

Тренд сучасної економіки H2

Концепція соціальної відповідальності набуває все більшої популярності у всьому світі. Великі й дрібні компанії вкладають час і ресурси в розвиток суспільства. І головне в цьому те, що від такої діяльності вигоду отримує бізнес, його співробітники та всі оточуючі.